Source: Cannabis Magazine.

חשיפה: בתשובה לפניית מגזין קנאביס הבוקר מודיעה המשטרה לראשונה באופן רשמי כי מבחינתה הרכיב סיבידי איננו נחשב לסם מסוכן על פי פקודת הסמים. “אתם יכולים להזמין סיבידי אם זה נקי ללא תיהיסי,” קובע עו”ד מומחה בפלילים.

מסוכן על פי פקודת הסמים. “אתם יכולים להזמין סיבידי אם זה נקי ללא תיהסי,” קובע עו”ד מומחה בפלילים.

לראשונה מודיעה משטרת ישראל כי הרכיב הלא-פסיכואקטיבי בקנאביס, סיבידי (‘קנאבידיול’), איננו נחשב מבחינתם לסם מסוכן בפקודת הסמים.

בעקבות פניית מגזין קנאביס למשטרה היום (ב’) נמסר כי “חומר ה-סיבידי הנו חומר המצוי בתוך צמח הקנאביס ואינו מוגדר כסם ובטח לא כסם מסוכן בפקודת הסמים”.

זאת לדברי המשטרה בניגוד לצמח הקנאביס “שלעצמו מוגדר בפקודת הסמים ולכן על פי חוק, אסור להחזיק, לגדל ולסחור בו”.

ואכן בפקודת הסמים מופיע אמנם הרכיב הפסיכואקטיבי תיהיסי בשמו כסם מסוכן ואסור, לעומת ה-סיבידי שאינו מופיע בשמו.

קביעה זו של המשטרה מנוגדת לפרשנות של המחלקה המשפטית של משרד הבריאות על פיה נקבע כי סיבידי , מאחר והוא “חלק בצמח הקנאביס”, נחשב גם הוא לסם מסוכן ואסור על פי הפקודה.

כזכור לאחרונה השיבה המשטרה קפסולות סיבידי שהוזמנו על ידי אזרח ישראלי והוחרמו על ידי שוטרים, תוך קביעה כי “לאחר בדיקה אין מניעה להחזרת הכדורים מסוג סיבידי לפונה”.

בתשובה לפנייתנו היום מדגישה שוב המשטרה כי “כדורי ה-סיבידי הוחזרו לנשוא פנייתך שכן כפי שציינו, אינו מוגדר כסם”.

למעשה על פי פרשנות של עו”ד יניב פרץ, המומחה בפלילים, מאחר ו-סיבידי אינו מופיע בפקודת הסמים בשמו, הוא אכן מותר – וזאת למרות ההגדרה כי “כל חלק בצמח הקנאביס אינו חוקי”.

“אין כל עבירה פלילית בהחזקת חומר מסוג סיבידי וכל עוד פקודת הסמים נותרת חסרה והמחוקק לא פועל לעדכנה בעניין החזקת חומר מסוג סיבידי מפורשות, לא יכול לקום חיוב בפלילים בגין החזקת חומר זה,” קבע בשיחה עם המגזין.

“אתם יכולים להזמין סיבידי אם זה נקי ללא תיהיסי כמו בקפסולות שהוזמנו,” סיכם.

משמעות הדבר למעשה, לדבריו, היא שמעתה ניתן לכאורה להזמין מוצרי סיבידי , שמנים, קפסולות, משחות וכד’ – כל עוד אינם מכילים תיהיסי .

Share this article

Share this article